Vidare studier

Basår Design är förberedande för vidare studier på designhögskola, arkitekthögskola eller annan estetiskt inriktad högskola och universitet.

Du har stora möjligheter att ta dig vidare till utbildning på högskole- och universitetsnivå. I nuläget finns deltagare från Basår Design på de flesta designutbildningarna i Sverige. Alla som vill söka in på högskola får hjälp med detta. Vi sätter av tid under våren för att jobba med sammanställningen av arbetsprover. I detta har du god hjälp av både lärare på skolan och gästlärare.