Teckning - grundkurs 27 juni – 1 juli

En introduktionskurs till teckningens grunder.

De första dagarna arbetar vi med metoder för hur tredimensionella objekt och rum avbildas tvådimensionellt. Vi går igenom perspektivlära, proportioner, syftning, ljus och skugga. Därefter arbetar vi med friare uppgifter i urval, tolkning och i hur man kan bygga upp ett bildspråk. Vi tecknar både inomhus och utomhus så länge vädret tillåter. Basmaterialen i kursen är grafit, kol och tusch. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

3 555 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 275 kr.

Kursansvarig

Kristofer Henriksson, konstnär, utbildad på Kunstakademiet i Trondheim (kandidat- och magisterexamen, 2005-2010). Bosatt i Lund