Studiestöd

Självklart är du berättigad studiestöd när du studerar på Ölands Folkhögskola.

Ladda ner vår PDF med all information.

Högre bidrag för unga arbetslösa

Riksdagen har beslutat om ett högre bidragsbelopp även för unga arbets­lösa, inskrivna i jobbgarantin (gäller från och med höstterminen det år du fyller 20 fram till det år du fyller 24 år).

För att ha rätt till det högre bidra­get ska du även sakna slutbetyg från gymnasie­skolan

Mer information finnns på www.csn.se.