Våra lokaler - Utomhus

Folkhögskolans skolbyggnader och elevboenden ligger i en stor trädgård som vår vaktmästare Janne sköter. Ursprungligen, i början av förra seklet, hörde trädgården till Skogsbys apotek. 

Här finns också utegym, fotbollsplan och grillplats.