Lokaler

Våra lokaler

Ölands folkhögskola består av en mängd byggnader. Den äldsta är över 100 år gammal och vi bygger på den senaste just nu. Vi har verkstäder, klassrum, ateljéer, filmredigering, ljudstudio, och gemensamma utrymmen spridda över skolan. Mitt i skolan ligger vår fina park.