Huvudman

Ölands folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i länet som har Landstinget i Kalmar län som huvudman. De andra landstingsfolkhögskolorna är Gamleby, Högalid och Vimmerby. Alla skolorna har en gemensam folkhögskolestyrelse som består av följande styrelsemedlemmar:

Linda Fleetwood (V), ordförande
Pierre Edström (L), Vice ordförande
Christel Alvarsson, C
Anders Andersson, KD
Kerstin Arvidsson, S
Peter Högberg, S
Henrik Nilsson Bokor, S
Åke Bergh, M
Ingmarie Söderblom, MP
Janita Kirchberg, SD