Deltagarsidor

TERMINSTIDER 2017 - 2018

Höstterminen: 2017-08-21 – 2017-12-22 (18 v minus höstlovet)
Vårterminen: 2018-01-08 – 2018-06-01 (21 v minus sport- och påsklov)

Höstlov vecka 44
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 14
Lovdagar 30 april och 11 maj.