Rebecka Holmström och Konstskolan

BINDESTRECK - Hur samarbetar vi? Hur ser vi på vad vi gör, vad andra gör? Hur kan vi ge varandra av oss själva utan att det tär? 

Den här veckan har konstskolan 2 tillsammans med Rebecka Holmström hållt på med gemensamt idéarbete genom olika förhållningssätt till teckning och skiss; till görandet, lekandet och visandet som sätt att vara i världen jämte varandra.