Promenad i Kalkstad, titta vad vi såg :))

Blåsippan ute i backarna står
niger och säger: ”Nu är det vår!”