Uppläsning på Högalids folkhögskola

Skrivarskolan läser på caféscenen på Högalid.