Lokaler

På Ölands Folkhögskola har du tillgång till ljusa ateljéer och verkstäder för trä, gips, betong, grafik, lera och metall. På skolan finns även datasalar, bibliotek och butik med konstnärsmaterial. Vi har trådlös uppkoppling i alla arbetslokaler och elevbostäder.

Du får tillgång till ljusa ateljéer och verkstäder för ditt kreativa arbete. På skolan finns även datasalar, bibliotek och butik med konstnärsmaterial. Här kan du köpa allt skissmaterial, pennor och papper, som du behöver under din utbildning.

Basår Design har en ljus ateljé med högt i tak och ett loft för seminarier och genomgångar. Väggar, golv och tak omformas varje vecka efter de design- och konstprojekt som pågår. Ibland byggs designkontor för avskildhet och fokus, ibland arbetar hela kursen gemensamt i rummet.

Under utbildningens gång får du möjlighet att ta körkort för skolans olika studios och verkstäder:

  • Träverkstad
  • Metallverkstad
  • Screentryck
  • Gips- och lerverkstad
  • Grafisk verkstad
  • Fotostudio