Trädgårdsutbildning

TRÄDGÅRDSUTBILDNING

Välkommen att söka till Ekologisk och gestaltande trädgårdsutbildning, 1 år.

Start: 4 februari 2019

Trädgårdsutbildningen är en utbildning om 40 veckor och följer en växtsäsong från februari till november. Utbildningen är förlagd på Capellagården i Vickleby. Kursen är en grundutbildning och ger dig goda kunskaper i trädgårdsgestaltning, trädgårdsodling och grönskötsel. Detta innebär att du får en grundläggande utbildning i trädgårdsarbete med en hantverksmässig yrkesskicklighet. Basen i utbildningen är ett praktiskt trädgårdskunnande såväl som teoretiskt. En stor del av undervisningen sker utomhus i Capellagårdens trädgård i Vickleby. Vi gör också studiebesök i trädgårdar och odlingar. På Capellagården finns en ansvarig trädgårdslärare som sköter den största delen av undervisningen, men i utbildningen medverkar också Capellagårdens trädgårdsmästare samt gästlärare och föreläsare.

Då utbildningen är förlagd till Capellagården har du också möjlighet att få inblick i konstnärs- och hantverksutbildningarna vid skolan. Möbel- och inredningssnickeri, Textil och Keramik utgör spännande mötesplatser där projekt och tankar om samverkan föds.

Capellagården har i över 30 år drivit trädgårdsutbildningar och där finns ett stort kontaktnät och erfarenhet att ta del av.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett. Förfrågningar kan också lämnas per mail: tradgard@capellagarden.se (om utbildningens uppläggning o likn.) Till ansökan skall du bifoga: personbevis, styrkta kopior av betyg och intyg från tidigare skolutbildning, arbetspraktik och anställningar, två passfoton samt ett personligt brev där du motiverar din ansökan.

Ansökan skickas till: apply@capellagarden.se

Ansökningstiden utgår den 1 november 2018.