Teckning - grundkurs

Teckning - grundkurs 2–6 juli

En introduktionskurs till teckningens grunder.

OBS! KURSEN ÄR FULLTECKNAD. DU KAN FORTFARANDE SÖKA DEN, MEN HAMNAR DÅ PÅ RESERVPLATS.

De första dagarna arbetar vi med metoder för hur tredimensionella objekt och rum avbildas tvådimensionellt. Vi går igenom perspektivlära, proportioner, syftning, ljus och skugga. Därefter arbetar vi med friare uppgifter i urval, tolkning och i hur man kan bygga upp ett bildspråk. Vi tecknar både inomhus och utomhus så länge vädret tillåter. Basmaterialen i kursen är grafit, kol och tusch. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

3 705 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 475 kr.

Kursansvarig

Kristofer Henriksson, konstnär bosatt i Lund, utbildad på Kunstakademiet i Trondheim (kandidat- och magisterexamen, 2005–2010).

Ansök nu