SKULPTURKURS 2–6 JULI

Utforska det tredimensionella skapandet.

OBS! KURSEN ÄR FULLTECKNAD. DU KAN FORTFARANDE SÖKA DEN, MEN HAMNAR DÅ PÅ RESERVPLATS.

Kursen ger personlig handledning i modellering efter modell, i våra rymliga ateljéer i Konstens hus. Vi inleder med några kortare ställningar, och arbetar sedan koncentrerat under hela veckan med vår modell i en och samma position. Kursen lär dig grundläggande modelleringsteknik, redskap och hjälpmetoder, som syftning. Inga förkunskaper krävs. Vi modellerar i lufttorkande lera, så efter kursens slut kan du direkt ta med ditt arbete hem.

KOSTNAD

3 905 kr. Vill du inte bo på skolan kostar kursen 2 625 kr.

KURSANSVARIG

Malin Lindmark Vrijman, som är utbildad vid statens kunsthøyskole (SHKS) i Oslo och Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hon arbetar som lärare vid Ölands folkhögskola, och är verksam i samtidskonstinitiativet Kultivator på Öland. Malin arbetar sedan år 2000 som bildkonstnär och är representerad vid utställningar, utsmyckningar och flera projekt i Nederländerna, England, Schweiz, Frankrike, USA och Indien.

Ansök nu