Landskapsmålning

landskapSMÅLNING 24–28 juNi

Med skärpta sinnen tar vi in omgivningens former och färger.

OBS! Kursen är fulltecknad. du kan fortfarande söka den och hamnar då på reservplats.

Denna kurs är att betrakta som en klassiker på Ölands folkhögskola. Vi arbetar med akryl och/eller olja. Så mycket som möjligt är vi ute i landskapet och jobbar, men tillgång till ateljéplats gör att du även kan jobba inomhus. Undervisning bedrivs individuellt och med genomgångar med hela gruppen. Kostnader för resor till besöksmål och målarmaterial tillkommer.

Kostnad

3 555 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 275 kr.

Kursansvarig

Bo Wetteryd. Bo är verksam konstnär i Stockholm, utbildad vid Konstakademien och undervisar som gästlärare vid Ölands folkhögskola och vid Gerlesborgskolan i Stockholm och Bohuslän.

Ansök nu