Insikter om insekter

Insikter om insekter 2–6 juli

Njut av det artrika och natursköna Öland under denna grundkurs i entomologi, där vi under exkursioner och lupp lär oss känna igen de olika insektsordningarna.

OBS! KURSEN ÄR FULLTECKNAD. DU KAN FORTFARANDE SÖKA DEN, MEN HAMNAR DÅ PÅ RESERVPLATS.

Detta är främst en kurs för dig som är lite av nybörjare på detta med insekter. Under en härlig vecka på Öland bekantar vi oss med några av de drygt 25 000 insektsarter som förekommer i Sverige. Dag- och nattexkursioner varvas med föreläsningar, utflykter till natursköna platser och studier av insamlat material. Vi lär oss känna igen de olika insektsordningarna och får baskunskaper i entomologi. Några av utflykterna gör vi tillsammans med kursen i Makrofotografi, och för de som är intresserade finns möjlighet att gå på deras föreläsning om hur man fotograferar riktigt små objekt, som till exempel insekter.

Kostnad

3 555 kr. Vill du inte bo på skolan så minskar kurskostnaden till 2 275 kr.

KursansvarigA

Dave Karlsson och Pav Johnsson. Dave är en passionerad insektskännare som till vardags forskar på steklar och är stationschef vid Station Linné på Öland. Här arbetar han i det Svenska Malaisefälleprojektet, ett forskningsprojekt som funnit över 1 400 nya insektsarter för landet varav hälften helt nya för vetenskapen. Dave emottog år 2017 det ärofyllda priset som årets ölänning, mycket tack vare detta arbete. Pav jobbar som lärare i naturkunskap på folkhögskolan vid sidan av jobb som naturexpert på P4 Kalmar, reseledare i Södra Afrika, naturguide och författare. Direkt efter denna sommarkurs planerar han leda en resa till Transylvanien med bl.a. fjärilar i fokus!

Ansök nu