Besöksadress

Ölands folkhögskola
Skogsby 144
386 93 Färjestaden

Visa på google maps

Kontakt

Telefon 0485 - 56 44 00
Fax 0485 - 387 74
E-post olands.folkhogskola@folkbildning.net

Fakturaadress

Landstinget i Kalmar Län
Fakturascanning 6220001 

Box 601, 391 26 Kalmar
Org.nummer: 232100-0073

Skrivarskolan distans

Skrivarskolan Distans, en ett eller tvåårig utbildning

Skrivarskolan Distans är en heltidskurs till för dig som vill använda det skrivna ordet i litterär form. Som deltagare har du frihet att bestämma var och när du skriver. Alla handledare är yrkesverksamma författare. Kursen ger rätt till studiemedel. Efter att ha gått ett år kan du söka till ett andra år. (Mer om detta under rubriken "vanliga frågor.")

På vår skrivarskola arbetar du självständigt med ett eget manus. Du deltar i ett webbaserat grupprum (5-6 skribenter) och får enskild handledning telefonledes med en författare vid varje textinlämning. Inlämningarna i respektive skrivkurs sker enligt ett rullande schema.

Skrivarkurs som resulterar i färdigt manus

Målet med skrivarkursen är att du kan arbeta fram ett längre manus till våren. Du kommer att få inspiration och ges nya infallsvinklar på din skrivprocess, du tränar upp din läsning av texter genom diskussionerna i grupprummet. En förmåga att kunna arbeta på egen hand är nödvändig. Eftersom Skrivarskolan distans är på heltid är den svår att kombinera med övrig heltidsverksamhet.

Skrivarkurs distans med två obligatoriska träffar

Vid kursstart och avslutning på skrivarkursen har vi två obligatoriska träffar. (Dispens kan ges om man bor utomlands.) Mer detaljer om träffarna finns under rubriken "vanliga frågor".

För inspiration: under hösten besöker vi Litteraturfestivalen på Moderna Museet i Stockholm. På en vårträff besöker vi förlag och träffas gruppvis för textdiskussioner. Gästförfattare kommer att delta vid alla träffar under din skrivarkurs.

Välkommen att söka till oss på Skrivarskolan distans. Vi är nyfikna på ditt manus!

stefan.gurt@folkbildning.net

maj-britt.wiggh@folkbildning.net

Ansök nu