Konstskolan distans

Konstskolan distans

Fördjupningskursen på distans är till för dig som redan har gått Konstskolan II eller motsvarande utbildning. Här får du möjlighet att skapa ett individuellt läsår. Du har handledare under hela processen.

I början av kursen planerar du terminens arbete tillsammans med din handledare. Du har under hela terminen kontakt med din handledare. Du har möjlighet att delta i workshops och möta de gästlärare som kommer till konstskolan under läsåret. Du har också möjlighet att åka med på studieresor. Självklart har du tillgång till skolans verkstäder och ateljéer. 

Syftet med kursen är att du utvecklar ditt konstnärskap och får tillgång till redskap som hjälper dig att nå dina mål. 

Kurstiden är 18 veckor på hösten/ 20 veckor på våren. 
Kursstart 21 augusti 2017

 

För mer information kontakta:
Sofia Sundberg, tel. 0485 – 564 412
sofia.sundberg@olandsfolkhogskola.se

Ansök nu