Seniorkursen

Seniorkursen är en folkhögskolekurs för dig som är pensionär och nyfiken på din omvärld. Här får du tillfälle att tillsammans med andra utforska olika kunskapsområden. Vi arbetar tematiskt med fokus på humanioraämnen och vi arbetar gestaltande. Detta betyder att vi tittar på ett ämne/tema utifrån flera aspekter samt omsätter det i en praktisk gestaltning.

Vi kommer att arbeta med bl a historia, aktuella omvärldshändelser, naturkunskap, litteratur, livsåskådning, litteratur och skrivande. Exempel på teman kan vara: ”Vår plats på jorden”, ”Historiska kvinnor”, ”Det goda livet”, ”Ungdomskulturer” eller ”Nätet - på gott och ont”. Exempel på gestaltningar är: mjuk- och hårdslöjd, skulptur, film, måleri, matlagning och skrivande.  I kursen ingår också praktisk och teoretisk hälsa samt utfärder och studiebesök.

Om intresse finns så planerar och genomför vi en gemensam studieresa under vårterminen, observera att kostnaden för detta  inte ingår i kurskostnaden.

Vi samarbetar en del med våra andra kurser vilket innebär möten med andra generationer och kulturer. Datorn är ett av våra arbetsredskap, har du inte arbetat med datorer så mycket får du hjälp så att du hänger med.

En bärande idé inom folkhögskolan och därmed också för kursen är att utgå från deltagarnas kunskap och erfarenhet, som i det här fallet bygger på en lång livs- och yrkeserfarenhet. Därför blir samtal, diskussioner och reflektion viktiga i de olika mötena.

Alla folkhögskolor i Region Kalmar län arbetar utifrån följande syften, vilka också präglar Seniorkursen:

- att stärka och utveckla demokratin

- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

- bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet

- bidra till en bättre integration

- stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda 2030

Kurstid

19 augusti 2019 till 29 maj 2020. Du studerar två dagar i veckan (måndag och onsdag eller tisdag och torsdag ) mellan klockan 8:30 och 14:30, med paus för fika och lunch, vilka ingår i kurskostnaden.

Kostnad

520 kr/4 veckor. Avdrag görs endast vid sjukdom stärkt av läkarintyg samt studieresor. Kostnader för studiebesök kan tillkomma. Studieresa bekostas av kursdeltagaren.

Ansök senast 6/5

Sista ansökningsdag är 6/5, därefter intag i mån av plats.
Kursen startar 19 augusti 2019 och slutar 29 maj 2020.

KURSANSVARIG

Elin Stenberg Brate

elin.stenberg-brate@olandsfolkhogskola.se

 

Ansök nu