Konstskolan II

Konstskolan II

På Ölands Konstkola II är kursen främst riktad till dig som gått ett förberedande år på Ölands Konstskola I eller annan jämförbar utbildning och som vill satsa på en framtid inom konst.

Genom att studera konst på Ölands folkhögskola får du möjlighet att lägga ytterligare fokus på din konstnärliga utveckling. Du kommer att få en egen ateljé med tillgång dygnet runt. I tillägg har du möjlighet att testa dina projekt i olika lokaler och stora gemensamma ateljéer. 

 

FÖRDJUPA  DITT KONSTNÄRLIGA SPRÅK

Förutom föreläsningar, seminarier och workshops, kommer du under din konstutbildning att arbeta med längre sammanhängande perioder med egna självständigt formulerade projekt. Du förväntas redovisa regelbundet vad du jobbar med för resten av klassen. Året på konstskolan innehåller också en obligatorisk och inspirerande studieresa. 2016 åkte vi till Berlinbiennalen. 2017 reste vi till Documenta i Kassel. Konstutbildningen avslutas med en stor examensutställning i samarbete med Kalmar Konstmuseum. http://kalmarkonstmuseum.se Genom att visa dina verk utanför skolan, får du lärorik feedback direkt från konstpubliken. Studera konst på en ny nivå, ansök till Ölands folkhögskola Konstskolan II.

Kursen startar 19 augusti 2019 och slutar 29 maj 2020.

Vill du veta mer om kursen, hör av dig till Sofia Sundberg.

Sofia Sundberg, sofia.sundberg@olandsfolkhogskola.se

ansökan senast 23 maj 2019

 

ART SCHOOL II

In Ölands Art School II the course is primarily aimed at those who passed the preparatory year at Ölands art school I or other comparable education aiming for a career in visual arts.

Studies at Öland art school II gives you the opportunity to add further emphasis on your artistic development. You will get your own studio with access around the clock. In addition, you have the opportunity to test your projects in different areas and large common studios. https://www.olandsfolkhogskola.se/om-skolan/lokaler/

EXPLORE YOUR ARTISTIC POTENTIAL

In addition to lectures, seminars and workshops, you work in longer continuous periods with your own independently formulated projects. The second year in art Öland art school also contains a mandatory and inspirational field trip. 2016 we went to the Berlin Biennale. In 2017 we visited Documenta 14 in Kassel. The year ends with a large exhibition in cooperation with Kalmar Art Museum. http://kalmarkonstmuseum.se  By showing your work here, you get an early experience in interacting with the art institution and the art scene.

Please contact Sofia Sundberg if you would like more information about the course.

Sofia Sundberg, sofia.sundberg@olandsfolkhogskola.se

application deadline 23 may 2019

 

Ansök nu

Blogginlägg

SKOGSMINGEL: Åsiktspott med smutsig blick

Konstskolan I och konstskolan II bjöd under konstnatten in till sin gemensamma utställning SKOGMINGEL: Åsikspott med smutsig blick. Utspridda över hela skolan engagerade de besökarna i ett flertal experimenterande installationer.

Läs mer »

Workshop inför konstnatten

Inför konstnatten har konstskolan I och II haft Emelie Carlén och Emmeli Person som gästlärare. Tillsammans har vi utfört en rad övningar bland annat baserade på fluxus instruktioner. Vi gör oss nu redo inför kvällen och bjuder in till utställningen SKOGSMINGEL: åsiktspott med smutsig...

Läs mer »

Himmelska priser

Idag på nationaldagen den 6 juni emottog förra årets konstskoleelev Maya Sundsten ett nyintiftat pris för unga konstnärer vid Ölands museum Himmelsberga. Samtidigt erhöll Elisabeth Hall pris ur Tage Nilssons Stipendiefond. Tage Nilsson var en gång för rätt länge sedan Elisabeths...

Läs mer »