Lärare

Mer info kommer snart.

    

Kursansvariga på Aktion för hållbar utveckling är Mathieu Vrijman, konstnär, aktivist och pedagog,
och en av de drivande bakom konst- och jordbruksinitiativet Kultivator, med bland annat integration,
DIY, off grid living och internationella projekt som specialintresse, och Maria Lindmark, ekologisk
odlare, ekofilosof, jordbrukshistoriker och politiker, med lång erfarenhet av egen ekologisk odling,
politisk påverkan och projektledning.

Ansök nu