Allmän kurs Praktisk

Kombinera praktisk INRIKTNING med behörighetsgivande ÄMNEN

 

ALLMÄN KURS PRAKTISK

Behöver du en gymnasieutbildning? Återstår bara något litet eller har du sparat hela din gymnasieutbildning tills nu? På Ölands folkhögskola läser du in grundskole- och gymnasiebehörighet i en ämnesgrupp, utifrån var du befinner i dina studier. Eftersom du läser den här texten, är du kanske intresserad av att gå vår Allmän kurs praktisk. En länk till ansökningssidan kommer längst ner på den här sidan.

När du kommer i höst träffar du våra lärare och vår studie- och yrkesvägledare och tillsammans gör ni en studieplan. Beroende på dina erfarenheter och planer kommer du sedan att gå i någon av våra tre ämnesgrupper:

Grund- och gymnasiegruppen. Här studerar du i en mindre grupp med mycket stöd från lärare. Vi fokuserar på svenska/svenska som andraspråk, men du kommer också att studera engelska, matematik och samhällskunskap. Ofta arbetar vi tematiskt.

Gymnasie 1. Du studerar svenska 1-2, engelska och matematik där du är. Du läser också kurser inom två av gymnasieämnena historia, naturkunskap, religion eller samhällskunskap, ofta i större teman tillsammans med svenskan och ibland också tillsammans med din inriktning.

Gymnasie 2. Den här ämnesgruppen fungerar som Gymnasie 1. Du studerar alltså svenska 2-3, engelska och matematik utifrån var du är. Du läser kurser inom två av gymnasieämnena historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap, ofta i större teman tillsammans med svenskan och ibland också tillsammans med din inriktning.

Ölands folkhögskola är en mötesplats. Veckan börjar med skolans gemensamma måndagsmöte. Fram till och med onsdag eftermiddag studerar du i din ämnesgrupp. På torsdag och fredag, i inriktningsgruppen du valt. Utöver det möter du vänner i huset du bor, i träningslokalen, i biblioteket, i caféet, i snickeriet, i filmklubben eller någon av alla andra platser och grupper som finns på skolan.

PRAKTISKT ARBETE TVÅ DAGAR I VECKAN

Allmän kurs praktisk ger inblick i hantverk och tekniker som är grunden för självhushåll. Du lär dig att laga, tillverka och vårda det som många andra konsumerar i en affär. Vår utgångspunkt är att arbeta med hållbara och miljömässiga lösningar och projekt. Vi tillbringar mycket tid i skolans verkstäder där vi arrangerar olika workshops i nyttiga hantverk och vardagliga moment. Det kan handla om allt från att gjuta betong till att tillverka sandaler.

Efter att du gått praktisk inriktning har du lärt dig många sysslor som är användbara i din vardag. Men i varje moment finns också ett hantverk, alltså en möjlighet att testa ett framtida yrke. Alla workshops är grundläggande och det krävs inga förkunskaper.

PRAKTISKT OCH HÅLLBART

Mycket av det vi gör leder till diskussioner om livsstil, hållbarhet och hur vi i framtiden kan tillverka det vi behöver lokalt. Under läsåret åker vi på studiebesök till flera goda exempel i vårt närområde som arbetar med hantverk och en hållbar livsstil. Praktisk inriktning arbetar du med främst under torsdagar och fredagar. Men vi arbetar även med flera praktiska projekt i samarbete med gymnasiekurser och teman för hela allmän kurs.

På Ölands folkhögskola är du deltagare. Som deltagare är du med och formar verksamheten på skolan. Ett innehållsrikt år på din väg.

Första antagningsdag är 6 maj 2019

frågor?

Har du frågor om Allmän kurs praktisk? Läs vidare i länken till höger, eller hör av dig till:
Lars Gustavsson, lärare praktisk: lars.gustavsson@olandsfolkhogskola.se Tel: 0485 56 44 47
Christina Hedenäng, lärare i svenska, engelska  och SVA: christina.hedenang@olandsfolkhogskola.se

 

 

Ansök nu