Kostnader

Alla våra kurser är kostnadsfria men du betalar för ditt boende, kost och material du använder. Här berättar vi mer om kostnader under din studietid.

För studerande som bor på skolan, internat

Inackordering omfattar boende i rum och samtliga mål mat alla skoldagar. Alltså frukost, lunch och kvällsmål.

Enkelrum med egen dusch och toalett kostar 4100 k/4 veckor. I det ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Enkelrum med dusch och toalett i korridor kostar 3700 kr/4 veckor. I det ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Vi har 20 enkelrum belägna i 2 parhus i ett villaområde ca 500 m från skolan. I varje lägenhet delar 5 personer på kök, toalett och dusch. De rummen kostar 3600-3800 kr/4 veckor beroende på hur stora rummen är. Även där ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Dubbelrum med dusch och toalett i korridor kostar 3000 kr/4 veckor per person. I det ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Under lördagar och söndagar är matsalen stängd, men det går att köpa färdiglagad mat i köket när matsalen är öppen.

Inför läsåret 2015/2016

Kostnaden för maten kommer höjas från 2.000 kr/4 veckor till 2.400 kr/4 veckor.

För övriga studerande, externat

Obligatorisk externatavgift (1.250 kr /4-veckorsperiod) inkluderar lunch och eftermiddagskaffe varje skoldag. Att samlas kring gemensamma måltider är en så viktig del i den sociala samvaron på vår folkhögskola att ingen undantas från detta.

Inför läsåret 2015/2016

Den obligatoriska externatavgiften kommer höjas från 1.050 kr/4 veckor till 1.250 kr/4 veckor.

Egna läromedel och material

Studerande betalar sina egna läromedel. Kostnaden beräknas till ca 1.000 kr - 1.500 kr för alla kurser utom Konstskolan 1 och 2 samt Basår design. För dessa kurser beräknas kostnaderna för egna läromedel och material till 2.500 kr/läsår.

Obligatoriska kostnader

Du betalar även en avgift för gemensamma läromedel, förbrukningsmaterial, kopiering och utskrifter samt resor med skolans bussar. Kostnaden är 150 kr/4 veckor för kursdeltagare på allmänna kurser, 600 kr/4 veckor för kursdeltagare på Musikteaterskolan 1, 500 kr/4 veckor för kursdeltagare på Musikteaterskolan 2 och 300 kr/4 veckor för kursdeltagare på de övriga särskilda kurserna. Utomlänselever kan via sitt hemlän söka ev. bidrag.

Studieresor

De studerande genomför vanligen en eller två längre studieresor. Dessa är en del av kursen och obligatoriska när så anges i kursplanen. Kostnaderna för dessa brukar uppgå till mellan 1.500 - 4.000 kr.