Arbetssätt

Vår idé är att blanda teaterns uttryck med dansens och musikens för att uppnå ett nytt språk: inte musikal, inte opera, utan något som vi helt enkelt vill kalla för musikteater.  All undervisning utgår från detta.