Besöksadress

Ölands folkhögskola
Skogsby 144
386 93 Färjestaden

Visa på google maps

Kontakt

Telefon 0485 - 56 44 00
Fax 0485 - 387 74
E-post olands.folkhogskola@folkbildning.net

Fakturaadress

Landstinget i Kalmar Län
Fakturascanning 6220001 

Box 601, 391 26 Kalmar
Org.nummer: 232100-0073

Om skolan

Ölands folkhögskola ligger cirka sex kilometer sydost om Färjestaden. På gångvägs avstånd från skolan når man Stora Alvaret. Till Kalmar kommer man med buss på ungefär en halvtimme. Huvudman för skolan är Landstinget i Kalmar län.

På Ölands folkhögskola kan du som gått allmän kurs:

  • få grundläggande behörighet för vuxna
  • läsa in olika särskilda behörigheter
  • få omdöme efter avslutad kurs
  • söka till högskolan i folkhögskolekvoten
  • få extra stöd och hjälp för dina studier.

På Ölands folkhögskola kan du som gått särskild kurs:

  • få intyg efter avslutad kurs
  • efter ordinarie schemalagd tid läsa in olika särskilda behörigheter
  • komplettera enstaka gymnasiebetyg

På Ölands folkhögskola kan du under din fritid:

  • använda ett stort antal av skolans verkstäder
  • delta i olika aktiviteter som styrketräning, krokiteckning, målning, kulturcaféer, filmklubb och studiecirklar av olika slag.

Folkhögskolor har funnits i Sverige sedan 1868 och är tillsammans med studieförbunden och folkbiblioteken en viktig del av det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Vid Ölands folkhögskola bedrivs utbildning i olika former. Långa kurser (längre än 15 dagar) står för huvuddelen av utbildningarna. Dessa kan vara dels allmänna (kan ge omdöme och behörigheter) och dels särskilda kurser. Andra former är sommarkurser, studiecirklar och kurser som köps av olika uppdragsgivare, så kallade uppdragsutbildningar.

På Ölands folkhögskola finns ungefär 200 studerande i de långa kurserna. Under hela året genomförs en rad korta kurser, studiecirklar och olika kulturaktiviteter där cirka 10 000 individer deltar. Här finns ett internat med plats för ett 100-tal boende. Övriga studerande i de långa kurserna pendlar till skolan eller hyr själva bostad i skolans närhet.

En forskande och gestaltande pedagogik

Människan har olika intelligenser och därför också behov av olika sätt att lära, så kallade lärstilar. I den forskande och gestaltande pedagogik som utvecklats på Ölands folkhögskola representerar de konstnärliga uttrycken och tankesätten olika lärprocesser.

Utgångspunkten i en forskande och gestaltande pedagogik är det undersökande arbetssättet och berättandet. Det är i poesin, musiken, dramat, litteraturen, filmen, fotot och övriga konstnärliga uttrycksformer som människan kommit längst när det gäller möjligheterna att synliggöra och gestalta sina berättelser, drömmar, kunskaper, visioner och idéer om själva livet. Detta stärker yttranderätten och människors självkänsla.

Studerande kommer till Ölands folkhögskola med varierande bakgrund och behov. Därför är utbildningarna grupperade i allmänna och särskilda kurser och i tre olika nivåer. Skillnaden mellan särskilda och allmänna kurser är att de allmänna kurserna kan ge den studerande ett omdöme. Folkhögskolans omdöme ger den studerande rätten att söka till högskole- och universitetsutbildningar i den särskilda folkhögskolekvoten.