Du är här:
Visa meny

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.

Blir man författare efter att ha gått kursen?

Nej, det finns inga garantier. Men en version av en roman eller novellsamling kommer att skrivas med stöd och inspiration från andra, både författare och kursdeltagare. Troligen vill man skriva om manuset en gång till. Under året utvecklas ditt skrivande till en högre nivå. Om man skriver på egen hand upptäcker man så småningom hur olika perspektiv kan användas, hur dialog kan förbättras, om persongestaltingen och intrigen leder berättelsen framåt. Men det tar några år. Förlagen idag menar att manuskript som sänds in har en bättre kvalité än förr, oftast beroende på skrivarskolor.

Om man gått skrivarskola, märker förlagen det och tycker att det är "skrivarkursprosa"?

Det pågår ständiga diskussioner om detta. Vårt syfte med undervisningen är att ge deltagarna möjlighet att bevara sin originalitet, inte försvaga den. Vad förlagen menar är nog att texterna är säkrare i tonen och mindre pratiga.

Vilket är antalet elevplatser på Skrivarskolan Distans?

16 stycken.

Hur många söker till kursen?

Till läsåret 2013-14 hade vi c:a 40 sökande.

Vad innehåller de två obligatoriska träffarna?

Båda träffar sker på Ölands folkhögskola.

Vid introduktionsträffen, fyra dagar, är det främsta syftet att deltagarna ska lära känna varandra. I förväg kommer texter av kända författare skickas ut, för diskussion. Under dessa dagar går vi också igenom konstruktiv textkritk och hur man bygger ett synopsis. Dessutom sker gruppindelning, 5-6 i varje grupp, där gruppdeltagarnas projektbeskrivingar och texter diskuteras.

Inför slutträffen ska det skrivna materialet under året sammanställas av var och en, och diskuteras i smågrupperna. Romaner och novellsamlingar presenteras förmodligen. Ofta skrivs sådana manus om flera gånger av författaren, men en första version blir det säkert!

Undantag från obligatorisk närvaro på dessa båda träffar kan ges om man bor utomlands.

Var bor man under träffarna?

Vi kommer att förboka platser på Skogsby vandrarhem, som ligger nära skolan. Vill man bo mer enskilt går det att boka övernattning i Färjestaden, där finns hotell. Färjestaden ligger 3 km från Skogsby och cyklar kan hyras av skolan. Kostnaden på vandrarhemmet är reducerad eftersom skolan betalar en del, då ni inte får plats på skolans eget internat.

När är dessa träffar?

Vid terminsstart: 19-22 augusti 2014

Slutträff: 27-29 maj 2015

Inspirationsträffar, ej obligatoriska, ännu ej schemalagda. Höst 2014, vår 2015.

Inspirationsträffar?

Den första på hösten planeras sammanfalla med Litteraturfestivalen på Moderna Museet i Stockholm.

På våren besöker vi bokförlag, träffas en dag i grupperna för att diskutera texter "live", går på konstutställningar och/eller teater. Också i Stockholm.

Måste man arbeta med ett skrivprojekt för att få komma in på kursen?

Ja, vi har ingen grundkurs på distans för närvarande. Om det blir stor efterfrågan på en grundkurs så startar vi en sådan längre fram.

Kan man söka till två år på en gång?

Nej, de som fortsätter ett år till väljs ut av handledarna. Om ett manus är så gott som färdigt, eller om särskilda andra omständigheter kan åberopas.

Hur går gruppsamtalen till?

Man använder First Class. Alla folkhögskolor är uppkopplade till FC - Folkbildningsnätet. Enligt ett rullande schema skickar deltagarna in texter till sitt grupprum. 5-6 deltagare i varje grupp. Inom ett visst antal dagar ska man skrifligt ge respons på de andra deltagarnas texter.

Hur går handledningen med författare till?

Handledaren ringer upp deltagarna, och har föreslagit tider för detta via Folkbildningsnätet. Om tiden passar, sitter båda med manuset framför sig och går igenom texten via telefon. Om man befinner sig utomlands skickar handledaren skriftlig respons, eller om kursdeltagaren föredrar en sådan. 

Vilken kurslitteratur ingår?

Vi utgår från deltagarnas egna texter. Men det är en självklarhet att alltid läsa skönlitteratur när man skriver. Två saker gäller för att bli författare: att skriva mycket och läsa mycket.

Har några av era elever publicerat sig senare?

Ja, några. Anna-Yesica Norling på Natur&Kultur, Frans Daniel Nessle och Ola Klippvik först på Bonniers och senare på Natur&Kultur. Simon Sorgenfrei har skrivit böcker om religion och litteraturhistoria. Mauritz Tistelö har haft framgångar som scenpoet och gett ut flera diktsamlingar på mindre förlag. Frida Mellström har haft reading på Dramalabbet och vunnit en tävling anordnad av Radioteatern. Maria Reihs och Jacob Nissen har fått pjäser spelade. Jonathan Lehtonens drama har satts upp på Angereds teater i Göteborg. Cristin Ridderstedt (f.d. Larsson) fick ett filmmanus producerat av Film Väst/ Fantomfilm år 2003. Andra har blivit publicerade i tidskrifter och antologier. Matilda Södergran kom ut med en diktsamling i Finland. Pontus Arvstrand debuterade med en diktsamling 2012. Emma Pemberton kom ut med en roman samma år. Andra har blivit journalister, kulturredaktörer, copywriters, skrivit doktorsavhandlingar inom humaniora eller jobbat med helt andra saker. Den elev som blivit mest känd är Mia Skäringer som vid sidan av tv-programmen även skrivit böcker.

  • Texten uppdaterades mån, 2014-08-11 10:20 av Maj-Britt Wiggh