Du är här:
Visa meny

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet.

Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer. Nedan visas hur detta görs i de vanligaste webbläsarna.

Internet Explorer

Välj Textstorlek under menyn Visa. För att förstora texten väljer du sedan Större.

Firefox

Välj Textstorlek under menyn Visa. För att förstora texten väljer du sedan Större.

Snabbkommando för att förstora text i Firefox:

  • Windows: CTRL och +
  • Mac: Command och +

Opera

Välj Zoomfaktor under menyn Visa. Sedan väljer du hur många procent du vill förstora eller förminska.

Snabbkommando för att förstora text i Opera:

  • Windows: + eller 0
  • Mac: Command och +

Safari

För att förstora texten väljer du Öka textstorleken under menyn Innehåll. Om du vill förminska texten väljer du Minska textstorleken under samma meny.

Snabbkommando för att öka textstorleken i Safari:

  • Mac: Command och +
  • Texten uppdaterades fre, 2012-02-10 13:26 av Martin Sköld